Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

karmelovaona
Serce nie pyta, kiedy zaczyna się w kimś kochać. I nie mylmy miłości z zakochaniem - zakochanie jest na jakiś czas. A dalej jest praca nad uczuciem. I ono nie zawsze ma tę samą temperaturę. Zmienia się. Czasem w obcość, czasem w nienawiść. Najważniejsze, żeby nie stać się sobie obcym i nie pogardzać osobą, z którą się jest. Jeśli tak się dzieje, trzeba odejść.
— Helena Norowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLove-Life Love-Life
karmelovaona
8669 e20c
Reposted fromhardbitch hardbitch viaLove-Life Love-Life
karmelovaona
Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał...
— Stefan Żeromski - Syzyfowe prace
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaLove-Life Love-Life

June 01 2015

karmelovaona
karmelovaona
2387 c327 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl

May 16 2015

karmelovaona
Tamten dzień zaczął się jak każdy inny, a później w tak szybki sposób zamienił się w najpiękniejszy dzień mojego życia.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaLove-Life Love-Life
7758 93fe 500
karmelovaona
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viaLove-Life Love-Life
karmelovaona
5502 4a4f 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaLove-Life Love-Life

May 15 2015

karmelovaona
karmelovaona
Gdy ludzie mówią o tobie źle, staraj się żyć w taki sposób, by nikt
im nie uwierzył.
— Daniel Boorstin
karmelovaona
Każdy człowiek ma ogromne szczęście, jeśli może dzielić miłość z drugą osobą. Sukcesem nie są pieniądze, a uczucie, którym możesz darzyć kogoś do końca swoich dni. Historia warta przekazania dalej i uświadomienia ludziom, co tak naprawdę liczy się w życiu...
8844 a0ea
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaLove-Life Love-Life
karmelovaona
To, że twoja wrażliwość uczuciowa mieści się w łyżeczce do herbaty nie świadczy o tym, że wszyscy są tak upośledzeni.
— Harry Potter 6 bodajże
Reposted fromjdeg jdeg viaLove-Life Love-Life
karmelovaona

Są rzeczy, które pamięta się do śmierci, rzeczy najzwyklejsze, nieplanowane, zadziwiające, radosne, spontaniczne i nieoczekiwane. Pamięta się wtedy każde słowo, każdy gest, kolor obrusa w restauracji, zapach mydła w toalecie i zapach ten już do końca życia kojarzyć się będzie z osobą, z którą się wtedy było, z myślami, z uczuciami, jakimi się tę osobę darzyło.

— Hill Susan
Reposted fromdansemacabre dansemacabre viaLove-Life Love-Life
karmelovaona
Przeznaczenie jest dla frajerów. To tylko nędzna wymówka, żeby pozwolić, aby sprawy same się toczyły, zamiast wziąć je we własne ręce.
— z opisu
Reposted fromwish wish viaLove-Life Love-Life

April 26 2015

karmelovaona
Kiedy zamykam się w Twoich ramionach, ukołysana w bezsenny czas, koszmar oddala się i mogę uśmiechać się przez sen. To niepojęte ile można uczynić dla drugiego człowieka.
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
karmelovaona
2936 f0bf 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viafind-balance find-balance
karmelovaona
3382 befd
Reposted fromguidetomadness guidetomadness viaLove-Life Love-Life

April 12 2015

karmelovaona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl